Na početnu stranu Na početnu stranu Ispiši stranu


DETEKCIJA PLINA

Detekcija plina zapaljivih/eksplozivnih ugljikovodika

Elektrooptički detektori koji rade na principu apsorpcije IR zrake od strane molekula detektiranog plina ugljikovodika. Opremljeni su analognim strujnim izlazom 4-20 mA, proporcionalnim koncentraciji plina od 0-100% LEL (donja granica eksplozivnosti), dijagnostičkim softwareom za signalizaciju stanja greške. Opcionalno dolaze i sa paketom relejnih izlaza. Svaki posjeduje 5 linearnih karakteristika za plinove metan, etan, propan, butan i propilen. Kompatibilni su sa Eagle Quantum Premier sustavom. Kućište je izvedeno od aluminija ili nehrđajućeg čelika. Napajaju se 24V DC naponom. Kalibriraju se direktno u Ex prostoru iniciranjem kalibracijske procedure postavljanjem permanentnog magneta uz kućište pretvornika plina i priključenjem kalibracijskog plina.

Točkasti (Pointwatch) IR detektori

 • IR detektor PIR9400 + U9500 pretvornik plina
 • IR detektor PIRECL HART, RS-485 Modbus
 • IR detektor PIRECL SIL2

Linijski (Open Path Eclipse) IR detektori

 • IR OPECL - domet 5-120 m, HART, RS-485 Modbus

Dodatna oprema

 • STD razvodna kutija s priključkom za uvrtanje PIR 9400 senzora
 • kalibracijski komplet opremljen s kalibracijskim plinom odgovarajuće koncentracije
 • permanentni magnet
 • jednokanalni ili višekanalni kontroler plina s relejnim i strujnim izlazom
 • oprema za usmjeravanje predajnika i prijemnika linijskog IR detektora plina

Detekcija otrovnih plinova

 • Elektrokemijski senzor EC706x za H2S + U9500 pretvornik plina
 • Elektrokemijski senzor EC706x za CO + U9500 pretvornik plina
 • Elektrokemijski senzor EC706x za NO2 + U9500 pretvornik plina
 • Elektrokemijski senzor EC706x za SO2 + U9500 pretvornik plina
 • Elektrokemijski senzor EC706x za Cl2 + U9500 pretvornik plina
 • Elektrokemijski senzor EC706x za O2 + U9500 pretvornik plina

Dodatna oprema

 • STD razvodna kutija s priključkom za uvrtanje senzora EC706X
 • kalibracijski komplet opremljen s kalibracijskim plinom odgovarajuće koncentracije
 • permanentni magnet
 • jednokanalni ili višekanalni kontroler plina s relejnim i strujnim izlazom 4-20 mA, opremljen bar-graphom odnosno display-om