Na početnu stranu Na početnu stranu Ispiši stranu


EAGLE LOGIC SOLVER

Eagle Logic Solver (Safety PLC SIL 2)

 • Detekcija vatre u Ex prostoru
 • Detekcija plina u Ex prostoru
 • Zvučna i svjetlosna signalizacija u Ex prostoru i izvan njega
 • Programabilna logika za gašenje vatre
 • Gašenje vatre - stabilni sustavi (FM200, CO, pjena itd.)
 • Shutdown postrojenja
 • Dizajniran da glatko radi s detektorima plina i plamena
 • Besprijekorno radi s Safety System Softwareom S3
 • Tvrdo ožičeno point-to-point riješenje
 • Certificiran za upotrebu u SIL 2 aplikacijama prema IEC61508
 • Sveobuhvatna interna dijagnostika provedena na bazi arhitekture 1 od 1
 • Single ili redundantni kontroler s besprekidnim transferom podataka
 • Logički kontroler s visokim performansama
 • Redundantni fault tolerant Ethernet LAN interface
 • Redundantni serijski priključak Modbus RTU
 • On-line konfiguriranje i rekonfiguriranje
 • Komunikacija s max. 64 I/O modula (512 uređaja)
 • Komunikacija na peer-to-peer osnovi s drugim ELS Safety i standardnim kontrolerima
 • HART podrška integrirana u I/O module
 • Point-to-point I/O za procesni shutdown i druge kritične funkcije
 • Programski paket Workbench sukladan IEC 61131-1
 • Power supply monitor