Na početnu stranu Na početnu stranu Ispiši stranu


EAGLE QUANTUM SUSTAV

Eagle Quantum Premier - potpuno digitalni sustav

 • Detekcija vatre u Ex prostoru
 • Detekcija plina u Ex prostoru
 • Zvučna i svjetlosna signalizacija u Ex prostoru i izvan njega
 • Programabilna logika za gašenje vatre
 • Gašenje vatre - stabilni sustavi (FM200, CO, pjena itd.)
 • Shutdown postrojenja
 • Adresabilni nadzorni, upravljački i fault-tolerant sustav
 • Mogućnost priključka 246 adresabilnih čvorova u komunikacijsku petlju
 • Opseg komunikacijske petlje do 10000 metara
 • Redundancija detektora i drugih elemenata u petlji prema zahtjevu projekta
 • Jednostruki kontroler ili redundantna konfiguracija u hot stand-by vezi
 • Napajanje 24V DC, s baterijskim back up-om i nadzorom napajanja
 • Komunikacija RS-485 Modbus prema nadređenom sustavu
 • Komunikacija RS-232 prema PC-u s S3 Safety System Softwareom
 • S3 software za:
  • konfiguriracija sustava
  • parametriranje sustava i kalibracija detektora
  • programiranje logike gašenja postrojenja i požara
  • centralnu kalibraciju detektora
  • praćenje trendova
  • izradu historijata događaja
  • određivanje nivoa alarmiranja
  • protokoliranje alarmnih lista
  • grafička vizualizacija
  • OPC protokol
  • nadzor cijelog sustava itd.
 • S3-software istovremeno podržava do 10 Eagle Quantunm Premier konfiguracija (single loop ili multi loop aplikacije)
 • Sva oprema koja dolazi u Ex prostor izvedena je u neprodornom oklopu
 • Upotreba u svim aplikacijama na otvorenom ili zatvorenom prostoru
 • Izveden u skladu sa ANSI/NFPA 72 preporukama iz 1996. godine
 • Posjeduje ATEX certifikat (DEMCO) za cijeli sustav
 • Doseže SIL2 raspoloživost uz upotrebu IR detektora plamena X3301 SIL 2 i IR detektora plina PIRECL SIL 2