Na početnu stranu Na početnu stranu Ispiši stranu


FIREYE

Prvo ime za nadzor plamena i upravljanje izgaranjem u kotlovima

Fireye uživa svjetsku reputaciju kao tehnički pionir i vodeći proizvođač opreme za zaštitu plamena i upravljanje plamenicima u širokom području od industrijskih do komercijalnih aplikacija.

Precizan i pouzdan izvor plamena kritičan je za sigurnost svakog plamenika a Fireye više od 50 godina isporučuje industrijski najbolju i najpouzdaniju opremu za upravljanje zaštitiom sistema.

Fireye proizvodi uključuju mnoštvo uredaja za scaniranje plamena, pojačala, dodatne dijelove za plamenike i mikroprocesorski bazirane upravljačke sustave.

Aplikacije FIREYE proizvoda obuhvaćaju od jednostavnih kotlova sa jednim plamenikom (škole, bolnice) do najvećih kotlovskih jedinica sa viąe plamenika upotrebljenih u termoelektranama, rafinerijama, kemijskoj industriji, proizvodnji papira, proizvodnji hrane i dr.

Tehnologija upravljanja zaštitom plamena zasniva se na upotrebi cijevi / ćelija za detekciju UV i IR zračenja u plamenu, principu ionizacije plamena, i upotrebi mikroprocesora sa brzim algoritmima za digitalnu obradu signala.

Sva rješenja izvedena su za aplikacije sa jednim ili više plamenika. Oprema je namijenjena za plamenike koji kao gorivo koriste plin, mazut i ugljen.

Proizvodni program FIREYE:

Uređaji za zaštitu plamena - za aplikacije sa jednim plamenikom:

 • FLAME MONITOR sustav za upravljanje automatikom plamenika
 • Automatika za pouzdanu potpalu plamenika
 • UV, IR Scaneri plamena

Sistemske komponente - za aplikacije sa više plamenika:

 • UV Scaneri plamena (poluvodički)
 • IR Scaneri plamena (poluvodički)
 • UV / IR Mikroprocesorski scaneri
 • HESI Uređaji za potpalu plamena

Sustav za povećanje djelotvornosti izgaranja plamenika

Dodatna oprema:

 • Mjerenje gustoće dimnih plinova
 • Mjerenje prozirnosti dimnih plinova
 • Dodaci za priključenje FIREYE opreme na ložište

Odobrenja/certifikati:

 • FM, Csa
 • CE, ISO 9001
 • UL Listed

Za detalje posjetite adresu: www.fireye.com