Na početnu stranu Na početnu stranu Ispiši stranu


FORNEY

Sustavi izgaranja i uređaji u vezi sa izgaranjem

Svjetski lider za sustave i uređaje za izgaranje u kotlovimskim postrojenjima.
Više od 70 godina Forney konstruira, proizvodi, instalira i servisira najinovativnije i kompletne linije proizvoda u vezi sa izgaranjem, koji uključuju:

Sustave za upravljanje automatikom plamenika (Burner Management):

 • PLC / DCS logički uređaji za prihvat I/O signala iz detektora plamena, sigurnosnih sklopki, potpale, puhala, sigurnosnih ventila
 • Izrada logičkog dijagrama
 • Programiranje logike
 • Grafički dizajn
 • Programiranje grafike
 • Kontinuirani sigurnosni (safety) nadzor
 • Start up procedura i shut down blokade
 • Brzo grafičko sučelje visoke rezolucije
 • Redudantni izvori napajanja i procesori
 • Zaštita kotla od eksplozije

Detektore plamena:

 • Digital Profile Detectori (DPD) - snima real-time digitalni profil promatranog plamena u 3 dimenzije i upotrebljava fuzzy logic za određivanje statusa plamena (Uključen/Isključen)
 • Pojačala i fiber-optic sklopove za detektore plamena
 • OPTIFLAME software koristi naprednu DPD tehnologiju da pokaže odnos gorivo/zrak za svaki plamenik uz jaku dijagnostiku

Potpala:

 • HESI - Fiksni/prenosivi uređaji za proizvodnju iskre visoke energije
 • Fiksni/izvlačivi pilot plamenici

Glavne plamenike:

 • Visoko efikasne plamenike sa niskom emisijom NOx (< 20ppm)
 • Plamenike za ugradnju u kanale
 • Stabilizatore plamena

Sustave za kontinuirani nadzor emisije dimnih plinova

 • Kontinuirani proces nadzora real-time mjerenja plinova zbog povratnog djelovanja na upravljanje izgaranjem i proizvodnim procesima

Odobrenja/certifikati:

 • FM
 • UL Listed

Za detalje posjetite adresu: www.forneycorp.com