Na početnu stranu Na početnu stranu Ispiši stranu


IME

IME (Istrumenti Misure Elettriche SpA) je vodeća talijanska tvrtka za razvoj i proizvodnju mjernih uređaja, instrumenata i mjernih sustava za primjenu u mjerenju električnih veličina, industrijskoj automatizaciji, energy managementu i zaštiti.

Povijest

Tvrtka IME osnovana je 1946. godine kao proizvođač analognih instrumenata za mjerenje izmjeničnih i istosmjernih električnih veličina. Danas IME razvija i proizvodi analogne i digitalne mjerne instrumente i uređaje, integrirane sustave za različite primjene: električna mjerenja, industrijska automatizacija i zaštita.

IME-ov prvi prodor na tržištu dogodio se ranih 70-tih godina kada je tvrtka proširila svoj proizvodni program i predstavila program elektroničkih pretvarača elekričnih mjernih veličina kao i paletu digitalnih mjernih instrumenata. Tvrtka je tada konsolidirala svoju ponudu za industijski i uslužni sektor sa automatskim prekidačima i brojilima za mjerenje potrošnje električne energije. U 90-tim se nastavila razvoj: modularne serije, programabilni instrumenti, multifunkcijski mjerni uređaji...

Infrastruktura

Tijekom godina IME je proširio objekte: sada raspolaže sa 11.000 m2 proizvodnog prostora i novom četverokatnom zgradom. Reorganizacijom su se jasno profilirala fukcionalana područja: proizvodnja, istraživanje i razvoj, mjerni odjel, automatska kalibracija i testiranje, centar za obradu podataka, prodaja i skladište gotovih proizvoda.

Proizvodnja

Proizvodnja je podjeljena na proizvodnju analognih i elektroničkih mjernih uređaja te na proizvodnju mjernih transformatora. Osim proizvodnje ovaj odjel provjerava ugradbene elemente i sklopove sa ciljem osiguranja kvalitete i repetitivnosti u proizvodnji (godišnji proizvodni kapacitet od 1.700.000 proizvoda sa 100.000.000 dijelova).

Istraživanje i razvoj

Značajno je proširen laboratorij za istraživanje i razvoj. Formirani su odjeli: elektrotehnički (isptivanje materijala, tehničkih rješenja, optimizacije proizvodnih procesa), elektronički (razvoj elektroničkih sklopova, tipsko certificiranje komponenti, dizajn štampanih pločica, razvoj firmware-a) i mehanički (dizajn dijelova i kućišta do konstrukcije kalupa i opreme za sklapanje i kalibraciju).

Mjerni odjel

Mjerni odjel ima tri funkcije: nadzor primarnih uzoraka, koje certificira SIT-a (Talijanska Kalibracijska Agencija) akreditirano tijelo koje garantira njihovu preciznost i usklađenost sa standardima; ispitni laboratorij gdje se vrši validacijski testovi (utjecaj na okoliš, elektromagnetska usklađenost, izolacija, sigurnost); upućivanje na periodične ispitne testove opreme koja se koristi u procesima proizvodnje, poput mjernih instrumenata, signalnih generatora, sekundarnih uzoraka i kalibracijskih ploča.

Automatska kalibracija i testiranje

Kalibracijska i ispitna stanica za multifunkcijske mjerne uređaje jamči:

  • brža kalibracijska vremena i manji postotak grešaka nego ona koja se dobivaju polu-automatskim sustavima ili sustavima kojima upravlja operater
  • osigurana usklađenost multifunkcijskih proizvoda sa nacionalnim uzorcima
  • identifikacija i slijedivost svakog proizvoda
  • kontinuirana kontrola proizvoda, ciklusi kalibracije i ispitivanja
  • samo-dijagnosticiranje sa identifikacijom svakog kvara proizvoda
  • automatsko izdavanje ispitnih certifikata
  • kontinuirano obnavljanje statističkih podataka za točnost, neusklađenost i detekciju kvarova

Prodaja

Odjel prodaje odgovoran je za obradu upita i izradu ponuda, brigu za naručivanje, odnose s kupcima, koordinaciju prodajne mreže, kontakte sa stranim podružnicama, marketing proizvoda i usluga.

Skladište gotovih proizvoda

Na raspolaganju je uvijek više od 100.000 artikala čime je zajamčena brza isporuka i zadovoljstvo kupca.

Za detalje posjetite adresu: www.imeitaly.com